PODPIS ELEKTRONICZNY


Moc prawna "bezpiecznego podpisu elektronicznego" zrównująca go z podpisem własnoręcznym, pozwala stosować go w coraz to nowych obszarach. Możliwości zastosowania tej technologii do dokumentów elektronicznych są praktycznie nieograniczone. Ponadto wiele aktów prawnych, obok tradycyjnej formy podpisu, pozwala praktycznie wykorzystywać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanych certyfikatów.

W chwili obecnej istnieje kilka zastosowań bezpiecznych podpisów elektronicznych i kwalifikowanych certyfikatów, które funkcjonują w praktyce. Są to między innym:
- Podpis elektroniczny w Zakładach Opieki Zdrowotnej;
- Deklaracje podatkowe do Urzędów Skarbowych;,
- Elektroniczne faktury;
- Podpis elektroniczny w Krajowym Rejestrze Sądowym;
- Podpisywanie deklaracji do ZUS oraz wiele innych.

Złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego, równoważnego z mocy prawa podpisom własnoręcznym jest stosunkowo proste. Aby to zrobić trzeba się zaopatrzyć w zestaw do jego składania. Na podstawowy zestaw składa się:
- certyfikat kwalifikowany;
- karta kryptograficzna;
- aplikacja do składania i weryfikacji bezpiecznych podpisów elektronicznych;
- oraz czytnik kart.