AKTUALNOŚCI


Uprzejmie informujemy, że dwa działające na rynku lokalnym Banki:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz
z siedzibą w Międzyrzeczu, ul. Kazimierza Wielkiego 24,
66-300 Międzyrzecz, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000084255, NIP 596-10-04-160, REGON 000 510 907

oraz

Bank Spółdzielczy w Santoku,
ul. Gralewska 6B, 66-431 Santok, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000123069, NIP 599-02-05-814, REGON 000 510 824,

postanowiły połączyć siły, tworząc jednolity prężny podmiot finansowy.

Odpowiednie uchwały, potwierdzające wolę połączenia zostały już podjęte przez organy obu Banków. Połączenie organizacyjne Banków jest zaplanowane na 1 lipca 2019r.
Prawne połączenie nastąpi z chwilą wpisu połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Ta strategiczna decyzja sprawi, że stworzony zostanie solidny i o większych możliwościach działania
Lubuski Bank Spółdzielczy.
Gwarantuje to potencjał posiadany przez obydwa Banki. Celem połączenia jest przede wszystkim spełnienie Państwa oczekiwań dotyczących różnych proponowanych produktów bankowych oraz zapewnienie usług na najwyższym poziomie.

Pragniemy podkreślić i zapewnić, że cały proces łączenia Banków pozostanie nieodczuwalny dla Państwa i w żaden sposób nie będzie wpływał na wzajemne relacje. Dołożymy wszelkich starań, by wszystkie działania konsolidacyjne postępowały systematycznie i bez zakłóceń.

Szczegółowe informacje na temat połączenia można uzyskać bezpośrednio telefonicznie u Prezesa Zarządu Banku p. Zbigniewa Górnego pod numerem 957428025.

Niniejsza informacja spełnia warunki zawiadomienia o zamierzonym połączeniu Banków w rozumieniu art. 124d ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tj. Dz.U. 2018 poz. 2187 z późn. zm.).

Jesteśmy przekonani, że podjęta decyzja to bardzo dobre rozwiązanie, a połączone Banki dysponować będą większymi zasobami finansowymi, sprawną organizacją, wyspecjalizowanym zespołem i najlepszymi rozwiązaniami technicznymi. Dzięki temu będziemy mogli Państwu zaoferować bogatszą paletę propozycji, z której będzie można wybierać w zależności od indywidualnych potrzeb.


Zarząd

Banku Spółdzielczego w Santoku