Ład korporacyjny


W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 "Zasad Ładu Korporacyjnego", Bank Spółdzielczy w Santoku z siedzibą w Santoku, oświadcza, że wprowadza "Zasady Ładu Korporacyjnego" określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie "Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Santoku".


- Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Santoku; Pobierz

- Ocena Rady Nadzorczej stosowania "Polityki Ładu Korporacyjnego"; Pobierz

- Oświadczenie Zarządu Banku, o stosowaniu "Zasad Ładu Korporacyjnego"; Pobierz

- Statut Banku; Pobierz

- Struktura organizacyjna Organów (Władz) Banku; Pobierz

- Struktura organizacyjna Centrali Banku; Pobierz

- Struktura organizacyjna Oddziału Banku w Santoku; Pobierz

- Struktura organizacyjna Oddziału Banku w Gorzowie Wlkp.; Pobierz

- Struktura organizacyjna Oddziału Banku w Skwierzynie; Pobierz