Historia Banku


Historia Banku w Santoku zaczęła się 23.01.1951r., kiedy to w Sądzie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. zarejestrowano Gminną Kasę Spółdzielczą i Zarząd w składzie: Dyszkiewicz Józef, Jadczak Zygmunt, Cackowski Antoni, Okoń Józef i Elżanowski Wacław. Obowiązki kierownika pełnił Dyszkiewicz Józef.

Zatrudniano wówczas pięciu pracowników. Po roku działalności zrzeszonych było 87 członków. Siedzibą i terenem działania Kasy były gminy Santok i Lipki Wielkie. Podstawową działalnością w pierwszych latach istnienia Gminnej Kasy Spółdzielczej było niesienie pomocy rolnikom w formie kredytów udzielonych na zakup środków produkcji oraz zaliczek na kontraktację. Działalność Gminnej Kasy Spółdzielczej została całkowicie podporządkowana systemowi bankowemu gospodarki scentralizowanej. Funkcje centrali finansowej pełnił Bank Rolny, a później Narodowy Bank Polski.

W dniu 31.01.1956 r. bank zmienił nazwę na Kasę Spółdzielczą, a 26.06.1961 r. na Bank Spółdzielczy, która funkcjonuje do dziś. Jednostką nadrzędną była Spółdzielnia Oszczędnościowo- Pożyczkowa O/ w Zielonej Górze.

Od września 1975 r. Bank Spółdzielczy w Santoku znalazł się w strukturze Banku Gospodarki Żywnościowej, którego jednostką był Oddział w Gorzowie Wlkp.

W drugiej połowie 1989 r., gdy w naszym kraju rozpoczęły się przemiany głównie form własności i zarządzania, na mocy Ustawy z 20 stycznia 1990r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości, BGŻ został pozbawiony funkcji centrali, co umożliwiło BS w Santoku poszukiwanie nowych szans działania, także bez zrzeszenia w BGŻ.

Przystosowując się do nowej rzeczywistości i chcąc sprostać wymogom gospodarki rynkowej w bankowości w dniu 12 listopada 1990 r. Bank Spółdzielczy w Santoku zrzeszył się z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. w Poznaniu i był jednym z 123-ch założycieli pierwszej niezależnej struktury zrzeszającej banki spółdzielcze. Dziś wraz z 205-oma Bankami Spółdzielczymi i Bankiem Zrzeszającym tworzymy Spółdzielczą Grupę Bankową.

W 1993 roku do dwóch istniejących placówek Banku (Santok i Lipki Wielkie) dołączyliśmy podmiejski - Wawrów, a po likwidacji Banku Spóldzielczego w Skwierzynie w 1997 roku otworzyliśmy Oddział w Skwierzynie chcąc pozyskać klientów terenu Miasta i Gminy Skwierzyna do obsługi. Od października 2003 roku uruchomiliśmy pierwszy Punkt Obsługi Klienta w Gorzowie Wlkp., a następnie w lipcu 2004 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. W dniu 1 lipca 2007 roku Bank otworzył kolejną placówkę w Skwierzynie przy ul. Grunwaldzkiej 2e.

We wrześniu 2011 r. została otworzona nowa placówka Banku - Oddział w Gorzowie Wlkp. przy ul. Plac Staromiejski 2.