KLIENCI INDYWIDUALNI


Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy

Służy do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych otrzymywanych z różnego rodzaju tytułów.

Rachunki oraz lokaty w walucie obcej

Oferujemy rachunki walutowe służące do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych oraz rachunki lokat terminowych w walutach EUR i USD.

Bankowość Elektroniczna

Oprogramowanie umożliwiające wymianę zleceń płatniczych pomiędzy Bankiem a klientem (uczestnikiem systemu) z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.

Kredyty

Oferujemy szeroką gamę produktów dostosowaną do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Lokaty

Bank w swojej ofercie posiada lokaty standardowe jak i promocyjne o bardzo atrakcyjnym oprocentowaniu.

Karty płatnicze

Karty płatnicze pozwalają na podejmowanie gotówki z bankomatów lub dokonywanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi przez 24 godziny na dobę.

Karty kredytowe

Są kartami płatniczymi funkcjonującymi w oparciu o przyznaną linię odnawialnego kredytu.

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia - TUW Concordia Polska

Taryfa opłat i prowizji - waluta krajowa

Taryfa opłat i prowizji - waluty wymienialne