Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy


• darmowe wpłaty i wypłaty gotówkowe,

• kartę płatniczą Visa Electron,

• kredyt w rachunku bez zbędnych formalności.

Posiadaczem konta bankowego może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która zadeklaruje stałe miesięczne wpłaty na rachunek.