Lokata PROMOCYJNACzas trwania promocji:

Okres promocji trwa od 01 lutego 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.

Kwota lokaty:

- minimalna: 1.000,00 złOprocentowanie:

Dla powyższej lokaty obowiązuje zmiena uchwałami Zarządu Banku stopa procentowa, która na dzień podjęcia uchwały wynosi: 1.90% w stosunku rocznym.Powyższa lokata jest nieodnawialna i po upływie okresu umownego zostanie przeksięgowana na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Posiadacza lub w przypadku jego braku na rachunek nieoprocentowany.SERDECZNIE ZAPRASZAMY