Lokata PROMOCYJNACzas trwania promocji:

Okres promocji trwa od 02 listopada 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

Kwota lokaty:

- minimalna: 1.000,00 zł

- maksymalna: 500.000,00 złOprocentowanie:

Dla powyższej lokaty obowiązuje stała stopa procentowa, która na dzień podjęcia uchwały wynosi: 1.75% w stosunku rocznym.
Lokata może zostać założona jedynie przez klientów posiadających na dzień otwarcia lokaty aktywny rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy.


Powyższa lokata jest nieodnawialna i po upływie okresu umownego zostanie przeksięgowana na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Posiadacza lub w przypadku jego braku na rachunek nieoprocentowany.SERDECZNIE ZAPRASZAMY