Plejada Plus - bis


Lokata dynamiczna z dwunastomiesięcznym okresem lokowania
1. Wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach lkaty wzrasta, wraz z upływem kolejnych okresów odsetkowych i wynosi:

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Oprocentowanie w danym miesiącu: STAŁE 0,50% 0,75% 1,00% 1,10% 1,15% 1,20% 1,25% 1,35% 1,50% 2,00% 3,00% 5,00%

* średnioważone oprocentowanie lokaty wynosi 1.65000%2. Minimalny wkład na lokatę wynosi 500,00 PLN.

3. Okres obowiązywania promocji trwa od: 19.01.2018r. do 31.12.2018r.

4. Powyższa lokata jest nieodnawialna i po upływie okresu umowy zostanie przeksięgowana na rachunek oszczednościowo-rozliczeniowy Posiadacza lub w przypadku jego braku na rachunek nieoprocentowany.SERDECZNIE ZAPRASZAMY