Rachunki oraz lokaty w walucie obcej


Konto walutowe to produkt stworzony głównie dla osób, które pracują poza granicami kraju, osób często wyjeżdzających za granice lub tych które korzystają z zagranicznych sklepów internetowych.

• konto walutowe w euro (EUR),

• konto walutowe w dolarach (USD).

Rachunki lokat terminowych w EUR i USD oferowane przez nasz bank stanowią połączenie korzystnego oprocentowania oraz elastycznego okresu lokowania środków.