Karty kredytowe


Visa Electron\MasterCard Standard

Karty kredytowe Visa Electron i MasterCard Standard są kartami powszechnie akceptowalnymi. Można się nimi posługiwać na całym świecie. Przy pomocy kart można płacić w placówkach handlowo-usługowych z emblematem VISA lub MasterCard. Regulować płatności realizowane w formie zamówień internetowych. Wypłacać gotówkę z bankomatów oznaczonych emblematem VISA lub MasterCard. Karty pozwalają również kontrolować własne wydatki. Każda karta posiada indywidualnie przyznany odnawialny limit kredytowy, do wysokości którego można realizować transakcje. Maksymalny limit dla karty wynosi 20 000 zł. Dodatkowo Karta kredytowa to uniwersalna waluta. Podczas wyjazdów zagranicznych jej posiadacz nie musi martwić się o miejscową walutę. Swobodnie korzysta z karty, a wszystkie transakcje dokonane za granicą zostaną rozliczone w złotych polskich.