Rachunek bieżący


Rachunek bieżący zapewnia wygodne i bezpieczne gromadzenie środków prowadzonej przez Państwa firmy, a także sprawne przeprowadzanie różnorodnych operacji finansowych.

Warunki prowadzenia rachunku:

- opłata z tytułu prowadzenia rachunku wg taryfy prowizji i opłat,

- karta płatnicza wydawana bezpłatnie,

Posiadanie rachunku bieżącego umożliwia:

- sprawne przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych (gotówkowych i bezgotówkowych),

- swobodne dysponowanie zgromadzonymi na rachunku środkami pieniężnymi,

- dokonywanie przelewów w systemach: HOMEBANKING, CORPORATE BANKING, BANK INTERNETOWY,

- polecenie zapłaty,

- składanie zleceń stałych,

- zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym,

- założenie lokaty terminowej.