Lokaty standardowe


Lokaty standardowe

Termin lokaty Typ oprocentowanie Oprocentowanie
1 miesiąc Stałe 1,10%
3 miesiące Stałe 1,20%
6 miesięcy Zmienne 1,30%
12 miesięcy Zmienne 1,40%
24 miesiące Zmienne 1,50%

Wszystkie depozyty złożone w placówkach Banku Spółdzielczego w Santoku są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.