ROLNICY


Rachunek bieżący

Rachunek bieżący zapewnia wygodne i bezpieczne gromadzenie środków, a także sprawne przeprowadzanie różnorodnych operacji.


Bankowość Elektroniczna - Corporate Banking, HomeBanking, Bank Internetowy

Oprogramowanie umożliwiające wymianę zleceń płatniczych pomiędzy Bankiem a klientem (uczestnikiem systemu).


Kredyty

Oferujemy szeroką gamę produktów dostosowaną do Państwa potrzeb i oczekiwań.


Lokaty

Bank w swojej ofercie posiada lokaty standardowe jak i promocyjne o bardzo atrakcyjnym oprocentowaniu.


Inne usługi

Gwarancje bankowe, Leasing.