Reklamacje


W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, klient ma prawo złożyć reklamację.


1. Zasady składania reklamacji. Pobierz

2. Formularz reklamacji kart - klient instytucjonalny. Pobierz

3. Formularz reklamacji kart - klient indywidualny. Pobierz

4. Formularz reklamacji - klient instytucjonalny. Pobierz

5. Formularz reklamacji - klient indywidualny. PobierzSkargi


W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank lub wykonywanej działalności klient nie stanowiących reklamacji ma prawo złożyć skargę.

1. Zasady składania skarg. PobierzPozasądowe rozwiązywanie sporów

1. Informacja o pozasądowym rozwiązywaniu sporów. Pobierz