Co należy do Ciebie ?

Bezpieczne korzystanie
• Uważnie czytaj korespondencję bankową.
• Sprawdź, czy adres strony do logowania jest adresem bankowości elektronicznej Twojego banku, czy rozpoczyna się od https:// oraz czy połączenie z bankiem jest szyfrowane (obok paska adresowego musi być widoczny symbol zamkniętej kłódki).
• Uruchamiaj bankowość elektroniczną Twojego banku wpisując adres strony internetowej banku – nigdy nie otwieraj strony logowania bankowości elektronicznej Twojego banku z linku otrzymanego w wiadomości poczty elektronicznej lub SMS.
• Nie otwieraj podejrzanych załączników wiadomości poczty elektronicznej i SMS oraz zamieszczonych w tych wiadomościach odnośników (hiperlinków) na urządzeniach, które wykorzystujesz do usług bankowości elektronicznej.
• Nie ufaj prośbom telefonicznym o weryfikację konta i podanie identyfikatora lub hasła do usług bankowości elektronicznej gdy zadzwoniono do Ciebie – bank wymaga tych danych wyłącznie, gdy to Ty dzwonisz do banku.
• Bank nigdy nie prosi o potwierdzenie hasła, numeru karty, numeru telefonu, jego marki i modelu oraz zainstalowanie dodatkowych aplikacji bezpieczeństwa na urządzeniu klienta w celu skorzystania z usług bankowości elektronicznej.
• Przed potwierdzeniem transakcji zawsze weryfikuj zgodność numeru konta, na które przelewasz środki pieniężne z numerem odbiorcy oraz numerem, który jest w kodzie potwierdzającym transakcję, przekazanym z wykorzystaniem SMS.
• Na bieżąco przeglądaj historię rachunku i operacji pod kątem podejrzanych transakcji.
• Zalecamy włączenie powiadomień SMS o każdej wykonywanej transakcji.
• Cyklicznie sprawdzaj, czy numery rachunków w przelewach zdefiniowanych nie uległy podmianie.
• Jeżeli otrzymasz komunikat o błędnym logowaniu i zostaniesz poproszony o podanie kodu autoryzacyjnego transakcji, zaniechaj dalszych działań i pilnie skontaktuj się z bankiem.
• Jeśli wygląd strony bankowości elektronicznej będzie inny niż dotychczas, przerwij korzystanie z serwisu, wyloguj się i powiadom bank.
• Po zalogowaniu się do usług bankowości elektronicznej nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru oraz pamiętaj o wylogowaniu się.
• W razie jakichkolwiek wątpliwości i podejrzeń skontaktuj się z bankiem.


Bezpieczne urządzenie i sieć
• Korzystaj z usług bankowości elektronicznej wyłącznie ze znanych i zaufanych urządzeń oraz zaufanej sieci internetowej.
• Zadbaj, aby używane oprogramowanie pochodziło z legalnego, zaufanego źródła.
• Śledź doniesienia o bezpieczeństwie wykorzystywanego przez Ciebie rodzaju urządzenia oraz na bieżąco instaluj aktualizacje oraz poprawki bezpieczeństwa systemu operacyjnego.
• Nie zdejmuj fabrycznych zabezpieczeń systemu operacyjnego.
• Zainstaluj i na bieżąco aktualizuj zaufane oprogramowanie zabezpieczające antywirusowe i firewall.


Bezpieczne hasło
• Hasło powinno być łatwe do zapamiętania dla jego posiadacza i jednocześnie trudne do przypadkowego odgadnięcia przez osoby nieuprawnione.
• Im większa liczba znaków w haśle, tym trudniej je odgadnąć.
• Cyklicznie zmieniaj hasło do logowania w systemie bankowości elektronicznej.
• Zadbaj o zachowanie poufności swojego hasła.
• W razie podejrzenia, że hasło zostało ujawnione, natychmiast je zmień i zablokuj dostęp do usług bankowości elektronicznej, kontaktując się z bankiem.
• Nie udostępniaj hasła osobom trzecim oraz na żadnych stronach internetowych i w odpowiedzi na żądania otrzymane od pracowników banku lub pocztą elektroniczną i komunikatem SMS.
• Nigdy nie zapisuj hasła w przeglądarce, czy w innych miejscach w formie jawnej.
• Nie używaj tego samego hasła do wielu usług (np. poczty elektronicznej oraz bankowości elektronicznej).