Jak chroni Cię Bank ?

Ochrona danych wrażliwych
Połączenie z usługami bankowości elektronicznej jest szyfrowane, przy użyciu silnych i powszechnie stosowanych technik. Dzięki temu dane wykorzystywane do identyfikacji i uwierzytelniania klientów są zabezpieczone przed kradzieżą i nieautoryzowanym dostępem lub modyfikacją. W ten sposób zapewniamy poufność i integralność przesłanych i odbieranych informacji gwarantując, że nikt postronny nie może ich odczytać lub też zmienić.


Środki dostępu i autoryzacja transakcji
W przypadku inicjowania płatności internetowej lub dostępu lub modyfikacji wrażliwych danych płatniczych stosujemy silne uwierzytelnianie klienta (podpis cyforwy, kod SMS, link SMS).


Geolokalizacja
Podczas logowania system I-Bank rejestruje adres IP komputera, z którego zostało nawiązane połączenie. System może ograniczyć możliwość logowania tylko z jednego lub kliku adresów IP, lub z jednego lub kilku krajów.


Blokada konta i transakcji
W przypadku wykrycia zbyt wielu błędnych prób logowania lub uwierzytelniania, dostęp do usług bankowości elektronicznej jest automatycznie blokowany.


Blokada podwójnej sesji
W ataku typu Remote Desktop włamywacz przejmuje kontrolę nad komputerem klienta i może łatwo przechwycić jego login, hasło i kod PIN do klucza. Skuteczną ochroną jest wyciągnięcie klucza z portu USB. System I-Bank posiada dodatkowo mechanizm wykrywania i blokowania podwójnej sesji, który zapewnia skuteczną ochronę także w czasie, gdy klient jest zalogowany do systemu, a jego klucz prywatny jest włożony do portu USB.


System ostrzegania klientów
Stosujemy mechanizmy monitorowania transakcji mające na celu zapobieganie oszukańczym transakcjom oraz wykrywanie i blokowanie takich transakcji płatniczych. W przypadku wystąpienia ataków, transakcji podejrzanych lub wysokiego ryzyka powiadomimy klienta telefonicznie.