KONTAKT


BANK SPÓŁDZIELCZY W SANTOKU

ul. Gralewska 6B, 66-431 Santok

sekretariat@bssantok.pl

tel. 95 721 65 65, fax. 95 721 65 71

NIP: 599-020-58-14

REGON: 000510824

KRS: 0000123069

SWIFT: GBWCPLPPZASTRZEŻENIA KART ORAZ KLUCZY SPRZĘTOWYCH


Szanowny Kliencie,
- w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić ZESPÓŁ ZASTRZEGANIA KART
Numer telefonu dostępny całą dobę: 22 515 31 50.
Dzwoniąc z zagranicy należy wybrać: +48 22 515 31 50.

- w przypadku utraty klucza sprzętowego należy powiadomić najbliższą placówkę Banku lub zostawić wiadomość na poczcie głosowej dostępnej pod numerem telefonu: 95 721 65 65 wew. 83.
Wiadomość powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę firmy (w przypadku klienta instytucjonalnego), identyfikator oraz przyczynę zastrzeżenia klucza sprzętowego.
W przypadku wiadomości głosowej zastrzeżenie winno być potwierdzone osobiście w ciągu 7 dni od złożenia zastrzeżenia w najbliższej placówce Banku.