AKTUALNOŚCI

Zarząd Banku Spółdzielczego w Santoku zawiadamia Członków Banku, że zwołuje zgodnie z par. 21 ust. 3 Statutu Zebrania Grup Członkowskich. Zebrania odbędą się w następujących terminach:

Miejsce zebrania Miejscowość Data Godzina
Sala okolicznościowa MAKO, Wawrów 104Gorzów Wlkp., Wawrów, Czechów15.05.2018r. 18:00
Gminny Ośrodek Kultury w Santoku, ul. Gorzowska 37Santok, Płomykowo, Gralewo, Janczewo, Stare Polichno15.05.2018r. 14:00
Sala Wiejska, ul. Szosowa, Lipki WielkieNowe Polichno, Ludzisławice, Lipki Wielkie, Baranowice, Mąkoszyce, Jastrzębnik, Dobrojewo, Gościnowo16.05.2018r. 14:00
Sala okolicznościowa "Bocianie Gniazdo" w Skwierzynie, ul. Gorzowska 18DChełmsko, Krobielewko, Murzynowo, Przytoczna, Skwierzyna, Skrzynica, Świniary, Trzebiszewo, Wiejce16.05.2018r. 18:00

Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich


1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz Komisji.

3. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku i zweryfikowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz projektów uchwał na Zebranie Przedstawicieli.

4. Zapoznanie się ze zmianami do statutu Banku i procedur.

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.

6. Wybór Przedstawicieli na kadencję 2018- 2022.

7. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.

8. Zakończenie obrad.